top of page

CONTACT US

Ellen Blom is filmmaker en psychodramatherapeut. In haar werk krijgt zij te maken met indrukwekkende verhalen. Het is de veerkracht van mensen die haar treft, de kracht die mensen uit zichzelf halen om een wending aan hun leven te geven. Dit bracht Ellen er toe om een concept te bedenken waarin deze mensen een stem krijgen; een symfonie van hoop, een verhaal dat troostend en helend is voor het publiek en voor henzelf. Muziek is de kortste weg naar het hart!

STUT theater dat al jaren werkt  met de verhalen van ‘gewone’ Utrechters was daarbij een belangrijke bron. 

foto mam2 (2).jpg

voor meer informatie over locaties en aanvangstijden verwijst Utrechts Requiem graag naar de speellijst

voor informatie over individuele concerten kunt u contact opnemen met de betreffende locatie

voor alle overige vragen in het algemeen over het Utrechts Requiem kunt u zich richten tot Ellen

Stichting Utrechts Requiem

is in 2020 opgericht om de activiteiten en projecten van het Utrechts Requiem nogelijk te maken.

Als u wilt bijdragen aan onze dromen en ambities kunt u een éénmalige schenking overmaken op rekeningnummer NL87TRIO0788857568 t.n.v. Stichting Utrechts Requiem o.v.v. ‘schenking’ (graag uw adresgegevens vermelden).

De Stichting Utrechts Requiem heeft de Culturele ANBI-status Dit betekent onder meer dat u uw vriendenbijdrage voor 125% kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bij een vriendenbijdrage van bijvoorbeeld € 100 bespaart u in de hoogste belastingschijf 100 x 1,25 x 0,52 = € 65. Uw bijdrage “kost” u dan feitelijk slechts € 35.

Met deze rekenmodule ziet u wat de mogelijkheden en voordelen zijn.

Stichting Utrechts Requiem

Kamer van Koophandel, nr 76917312
RSIN 860839060

Voor meer informatie, neem contact op met vrienden@utrechtsrequiem.nl
Lees hier de statuten van de Stichting, de begroting en het Beleidsplan 2020-2021

Contact

Artistiek leider: Ellen Blom  

Penningmeester Stichting: Peter Ribbens 

Mail: info@utrechtsrequiem.nl

bottom of page